SAMSUNG academy

ALLE PRODUCTKENNIS UP-TO-DATE

De Samsung Academy is opgezet om twee uitdagingen te tackelen. Ten eerste, hoe kunnen alle verkopers binnen de brede groep van retailers in de Benelux bereikt worden? Ten tweede, Samsung heeft een erg korte tijdspanne tussen de presentatie van een product en het op de markt komen van dit product. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verkopers alle productkennis up to date hebben op het moment dat het nieuwe product in de winkel ligt? Dit is precies waar de Samsung academy in voorziet: bereikbaar, actueel en snel. Hét centrale trainingsportaal voor alle retailers!


DANONE HR ACADEMY

DANONE WORLDWIDE

Wat als je HR-organisatie voor een uitdaging staat en nieuwe leerinhouden voor de deur staan? Danone opereert wereldwijd, dus hoe breng je alle kennis en talenten samen? Hoe zorg je ervoor dat deze nieuwe strategie en kennis bij iedereen tussen de oren komt en beschikbaar is?

Danone organiseert daarom 3 wereldwijde events waar HR-experts samenkomen om deze nieuwe kennis samen te brengen én te delen. Om deze events te ondersteunen ontwikkelden wij een sociale applicatie – voor zowel mobile als desktop – waar alle nieuwe inhouden beschikbaar zijn: voor, tijdens én na de events. Zo kun je, gefilterd op functie en afdeling, specifieke leerinhouden bekijken in de vorm van video's, PowerPoints en zelftests.

 

 

Je kunt zien wie er allemaal deelnemen aan welk event en online discussies aangaan in de Danone HR Streams. ‘Like’ elkaar en feliciteer collega’s met goede optredens of gepubliceerde stukken. Volg de ontwikkelingen tijdens het event en post op Twitter. En wil je checken of je tijdens het event hebt zitten opletten? Dan kun je met de korte drill & practice quizzes jezelf toetsen. Kortom, een juiste mix van efficiënte kennisdeling en gericht trainen, in een onderzoekende en sociale vorm. Samen slimmer en tegelijkertijd socialer leren dus. 

De app kreeg na het eerste event van gebruikers een satisfaction rate van maar liefst 90%!


Radicaliseer jij?

ZELFTEST RADICALISEREN

In opdracht van Impact Producties en in samenwerking met Stichting Trouble Man ontwikkelden wij een applicatie bedoeld voor scholieren variërend in de leeftijd 15 tot 20 jaar die de toenemende radicalisering binnen deze groep belicht. Aan de hand van (video)verhalen van ex-radicalen, het beschrijven van de levens van historische figuren zoals Mahatma Gandhi,

Muhammad Ali of Aletta Jacobs kunnen scholieren zien dat radicalisering iets is dat al eeuwenlang een belangrijke rol speelt in elke maatschappij. Door hierna een zelftest te doen krijgt men inzicht in de mate van radicalisering bij zichzelf. Dit dient vervolgens als handvat voor een klassikale discussie die gemodereerd wordt door de leraar, die hiervoor een handleiding kan downloaden. 


BE A SAVVY SOCIALITE

DSM

De proliferatie van sociale media hebben het communicatie-landschap volledig veranderd. Dat brengt voor bedrijven naast voorheen ongekende mogelijkheden ook gevaren met zich mee: wanneer je alle werknemers vrij berichten laat plaatsen op Twitter, Facebook en LinkedIn heb je geen controle over wat er precies gepubliceerd wordt. 

Voor DSM ontwikkelden we daarom ‘Be a Savvy Socialite’: een training waarbij werknemers de do’s en don’ts leren: door het bekijken van video’s, protocollen te bestuderen en de opgedane kennis door middel van quizzes te testen leren de 15.000 werknemers van DSM hoe ze ware ambassadeurs voor het bedrijf worden!


All You Can learn

EEN LEVEN LANG LEREN IN DE ZORG

Allyoucanlearn is een consortium van hbo en mbo onderwijsinstellingen, bedrijven en zorginstellingen die open educatie mogelijk maken voor studenten, medewerkers in de zorg en welzijnssector, zzp-ers, mantelzorgers en vrijwilligers. Het idee is dat inhouden en kennis die met publieke middelen zijn ontwikkeld ook toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Allyoucanlearn is de verzamelplek van inhoud en expertise en maakt een

leven lang leren mogelijk,gratis of tegen vergoeding van gevraagde inzet of begeleiding vanuit een kennisinstelling. Parcours faciliteert dit initiatief met een platform waar iedereen die in de zorgsector werkzaam is zijn of haar kennis kan vergroten aan de hand van trainingen die voorheen niet voor iedereen voorhanden was. Een mooi voorbeeld van efficiënt omgaan met leerstof én overheidsgelden.


ETADORO

WAT HEEFT U ALTIJD AL WILLEN LEREN?

Het aandeel 65- tot 75-jarige Nederlanders dat gebruikmaakt van internet is sinds 2005 ruim verdubbeld. Meer dan de helft van de 65- tot 75-jarigen zijn zelfs dagelijks online. Naast sociale media, bankieren en winkelen is deze groep actief op zoek naar informatie en kennis. In samenwerking met Plus Magazine en Daniël de Levita lanceerden wij begin 2016 het platform Etadoro (een verbastering van het Italiaanse ‘eta d’oro’ of gouden tijd) dat ouderen cursussen aanbiedt gericht op hun specifieke interessegebieden: financieel, geschiedenis, gezondheid en lifestyle.

Het aanbod groeit gestaag en meer en meer ouderen vinden hun weg naar deze boeiende vorm van tijdsbesteding. Door middel van video’s (gepresenteerd door experts op hun gebied), cursusboeken en het maken van opdrachten (onder toeziend oog van de trainer) vormt Etadoro een inspirerende aanvulling op de online beleving. Maar dat niet alleen: er zijn ook landelijke bijeenkomsten bij te wonen waar cursisten elkaar én de trainers kunnen ontmoeten en zo de kennis verdiepen. Wat heeft ú altijd al willen leren? Ga naar www.etadoro.nl


WAARDERING ERKENNING POLITIE (WEP)

BUDDY TRAINING

In opdracht van Stichting Waardering Erkenning Politie ontwikkelden wij een zogenaamde ‘Buddy-training’: veel agenten kampen met persoonlijke problemen door de toenemende werkdruk en stress verkregen door traumatische ervaringen. Hoe leer je dit te signaleren, je collega’s hierover te benaderen en hoe bespreek je deze traumatische voorvallen? 

De cursist leert aan de hand van het bekijken van films, het lezen van instructies en het doen van zelftest hoe dit in zijn werk gaat. Daarnaast worden er workshops met een trainer georganiseerd die verdere verdieping van de training mogelijk maakt. Al met al hebben meer dan 2000 deelnemers uit heel Nederland de training gevolgd.


INTRODUCTIE DIGDAG

PARTOU KINDEROPVANG

Onlangs is Partou gaan werken met de portal DigDag voor ouders. Het klassieke handgeschreven logboek over de kinderen is vervangen voor een iPad mini. Ouders kunnen zo de hele dag op de hoogte blijven van de ervaringen van hun kind.

Maar, hoe kun je zeker weten dat alle pedagogische medewerkers kunnen omgaan met dit nieuwe programma? In samenwerking met Hakim (Sesamstraat) heeft Parcours een interactieve journey opgezet om dit te bewerkstelligen. Op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers DigDag leren kennen op een leuke én effectieve manier.


houd het schoon

Spaarne Ziekenhuis

Hoe kan je een ziekenhuis zo schoon mogelijk houden? Door het protocol om te zetten in een leuke game natuurlijk! Dit moet de gedachte geweest zijn van het Spaarne ziekenhuis toen ze Parcours vroegen om het programma Fris & Veilig te ontwikkelen.

In deze game leren de medewerkers van het ziekenhuis hoe ze conform de hygiëne protocollen moeten werken, met als beloning een swingende verrassing!


Omgaan met agressie

Instituut voor Psychotrauma

Voor het Instituut voor Psychotrauma (IVP) ontwikkelde Parcours een app omtrent het thema 'omgaan met agressie en geweld'. In de app zit onder andere een escalatie game, een digitale syllabus en een zelf-test. Een groot deel van de kennisoverdracht vindt met deze app al plaats voordat de groepstraining begint.

Tijdens de training is er zo meer aandacht voor de trainingsvaardigheden. Om optimale overdracht en internalisatie van de kennis te garanderen, ontvangen de deelnemers na de training op gezette tijden een herinnering om het nieuw geleerde nogmaals te oefenen. Een volledig parcours!


Train de Trainer

Democratic Control of Armed Force

In samenwerking met de Democratic Control of Armed Forces (DCAF) en Atlantic Initiative heeft Parcours een Train de Trainer sessie opgezet voor rechters en advocaten werkzaam in Bosnië Herzegovina. In opdracht van de Judical and prosecturial Training Centre of the Republika Srpska leerde wij de leraren hoe ze een effectieve en actieve training kunnen ontwikkelen.

In het groene heuvelachtige gebied van Banja Luka zette Parcours 2 actieve trainingsdagen neer. Mede dankzij twee fantastische tolken konden we spreken van een waar succes! 


Route App

St. Antonius ziekenhuis

Het St. Antonius nam onze naam Parcours erg letterlijk! In opdracht van het nieuwe en innovatieve St Antonius ziekenhuis in Utrecht, ontwikkelde wij een routegids voor binnengebruik. We maakten een web app voor smartphones, tablets, laptops, PC's en zelfs grote plasma touch screens.

Daarnaast wordt alle data nu centraal beheerd. De medewerkers van Onderhoud & Service kunnen zelf de kaarten, routes en locaties beheren en aanpassen. Perfect voor een ziekenhuis in ontwikkeling!


Digitale WerkOmgeving

raad van StaTE

In samenwerking met Prof. Dr. Wim Veen hebben wij een aantal Advies en Interface designs gemaakt voor verschillende digitale werk omgevingen voor de afdeling Advies van de Raad van State.

Een digitale werkomgeving waar advocaten, staatsraden en ondersteunend personeel met elkaar kunnen communiceren via verschillende apparaten zowel op kantoor als met de mobiel.